en en


 

ХОТЕЛСКИ СИСТЕМИ

 

Друга характерна област на приложение на системите за контрол на достъп е хотелиерството.

При тази система може да се управлява отключването и заключването на врати. При централизирана система има възможност за регулиране времето на престоя на клиента, в зависимост от заявените дни, след изтичането на което съответната стая се обявява от системата за свободна. За удобство на клиентите, със съответната карта могат да се извършват разплащанията във всички зони на хотелския комплекс. Палас-Джи проектира, внедрява и поддържа Мултимедийни Хотелски Информационни системи. Системата позволява всеки гост на хотела да получи чрез телевизора в стаята си, текуща информация за своята сметка, да си избере музика или филм по желание, да закупи стоки и услуги от хотелския електронен магазин и да търси в Интернет. Връзката с централната управленска система на хотела, позволява да се подава бързо информация от камериерите за статуса на всяка стая и мини-бара в нея към рецепцията и управителя. Системата е предназначена да удовлетвори основните изисквания за сигурност в хотелите, съобразени с изискванията на органите на пожарната служба и аварийна безопасност , полицията и тур-операторите.

Електронни брави в хотелите  предлагат по-голяма сигурност и по-високо ниво на обслужване. Системите с електронни брави предлагат и по-голямо удобство на обслужване от оператора на рецепцията на хотелите. Регистрацията на гостите се извършва като се записва върху магнитна карта времето, за което гостът смята да ангажира стаята с някои допълнителни възможности.