en en


 

СИСТЕМИ ПРОТИВ КРАЖБИ В ТЪРГОВСКИ ЦЕНТРОВЕ

  

Кражбите в търговските обекти ,  се разпределят по следния начин :  
 
Около 50 % от липсите в магазините се дължат на кражби от клиенти.
Около 40 % от липсите се дължат на вътрешни кражби от персонала.
Останалите 10 % от липсите се дължат на административни грешки
    ,кражби от доставчици и повредени стоки.


"Палас-Джи" ООД предлага на своите клиенти комбинация от технически средства  който ще ви позволят да намалите с над 65-75 %, размера на кражбите и липсите .

Предлаганите от нас технически средства са широко приложими:

Използват се за охрана на стоки в магазини за дрехи, бельо, козметика , електроника, книги, спортни стоки, хранителни продукти в супермаркети и много други.

Използването на системи за охрана на стоки срещу кражби позволява:

Преминаване от продажби зад щанда към продажби от открити щандове със свободен достъп на клиентите до стоките,  което стимулира обемът на продажбите   – позволявайки на клиентът  спокойно да разглежда стоките.

Намаляване на персонала / и съпътстващите го разходи /, ангажиран с опазването на стоките.  

Посредством предлаганите от нас технически средства се предотвратяват  всички субективни фактори, улесняващи крадците - умора и разсейване на персонала, координирани действия на група крадци и мн.други.

За охрана на стоките се използват следните технологии или комбинация от тях:

  Акусто-магнитна (AM)
  Радио-честотна (RF)
  Електро-магнитна (EM)