en en


 

 

ПЕРИМЕТРОВА ОХРАНА

 

Фирма Палас-Джи предлага на своите клиенти множесво разнообразни
средства, който не само отчитат опита за проникване,сигнализират и същевременно отреагират така, че да предотвратят или забавят нежеланото проникване, без да изискват постоянно наблюдение на класифициран персонал.


СПЕЦИАЛИЗИРАНА ВИДЕО-СИСТЕМА ЗА ДЕТЕКЦИЯ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ОБЕКТИ

 

Тези продукти с функцията Auto Track  днес са в помощ на редица правителствени, обществени, военни и търговски организации за да следят периметъра на военни бази, затвори, посолства ,открити рудници,промишлени и индустриални обекти и др. AutoTrack ще засече движение, ще го проследи и ще предупреди контролния център.Области на нормална дейност може да бъдат изключени от следенето посредством маскиране. Модерният детектор за движени ви позволява да конфигурирате параметрите според конкретните ви нужди, като всеки търсен обект може да се дефинира по размер, скорост и посока на движение, което елиминира огромна част от фалшивите алармени сигнали. Тези специализирани модули притежават изключителната способност да възприемат образа от всяка камера в триизмерно пространство с отчитане на реалните размери и разстояния. По този начин те не само правият възможно разпознаването и различаването на различни обекти в рамките на картина, получена от стандартна видео камера но и да алармират при детекция на съответния търсен обект/ оставен без надзор багаж, пакети, съмнителни предмети; липсващи (преместени) обекти – предмети в музеи, галерии; неправомерно паркирани превозни средства в дадена зона над определено допустимо време/. Към системата могат да бъдат включени и управляеми PTZ камери, които да проследяват автоматично траекторията на засечен обект (360 градуса). Модулите разполагат с алармени входове и релейни изходи, което позволява да командват всякакви вътрешни/външни детектори и системи,задействане на звукова и/или светлинна сигнализация, обръщане на определена PTZ камера в предварително избрана позиция, отваряне/затваряне на врата, бариера и др.

 

 

Виж  Test   ioimage 

 

ИНФРАЧЕРВЕНИ , МИКРОВЪЛНОВИ  И  КОМБИНИРАНИ БАРИЕРИ

 

 

 

 

 

 СИСТЕМА ЗА ПЕРИМЕТРОВА ОХРАНА С ВИБРАЦИОННИ ДЕТЕКТОРИ И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СЕНЗОРНИ ОГРАДИ

  

 

 

СИСТЕМА ЗА ПЕРИМЕТРОВА ОХРАНА С ЕЛЕКТРОСТАТИЧНО ПОЛЕ

 

 

СИСТЕМА ЗА ПЕРИМЕТРОВА ОХРАНА С КАПАЦИТИВЕН ДЕТЕКТОР( КАБЕЛ ПОД ЗЕМЯТА )

 

МИКРОФОНЕН СЕНЗОР ЗА НАРУШЕНИЯ НА ПЕРИМЕТЪРА