en en


 

ДОМОФОННА ИНСТАЛАЦИЯ


Предлагаме изграждане на домофонни инсталации на всички видове сгради .
Палас-Джи предлага богат избор на разновидности, видове и марки на домофонни табла и звънци, задоволяващи всички претенции на клиентите ни.Усилията ни са насочени в изграждането на домофонни системи с високо качество, конкурентни цени , максимално кратки срокове на доставка и монтаж. В екипа ни работят хора с отлична квалификация и опит, преминали през различни нива на обучение. Чрез домофонните системи Вие контролирате достъпа до вашата собственост. Аудио-домофоннна система, контрол осъществяван само чрез гласово разпознаване. Видео-домофонна система, контрол осъществяван и чрез визуален контакт. Двата типа са изключително подходящо за контрол на достъпа в кооперации, многоетажни блокове, където риска от кражба е доста висок и степента на анонимност е голяма.
Позвъняването към абонатите става с натискането на индивидуалния бутон на входния панел. Аудио и видео-домофоните звънят с електронна мелодия, като едновременно с това свети и светлинната индикация. Монитора на видео-домофона се включва автоматично и посетителя се вижда на екрана. Абоната може да вдигне слушалката и да проведе разговор с посетителя. Всеки домофон се активира само след позвъняване, с което се предотвратява подслушването помежду им. Отключването става с едно натискане на бутон. Вратата се отваря за време 5-20 секунди, като едновременно с това се чува мелодичен контролен сигнал.За наблюдение на входа без да е постъпило звънене на видео-домофона се натиска бутон.При натискане на бутона пред вратата на апартамента, домофоните звънят с втора различна електронна мелодия, като отпада необходимостта от отделен звънец.
Видео-домофона притежава няколко допълнителни бутона, които могат да се използват за връзка с портиер, за връзка с друг апартамент или за включване на стълбищното осветление.