en en


 

  СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪП И КОНТРОЛ НА  РАБОТНОТО ВРЕМЕ

 

 Система за контрол на достъп

Системата за контрол на достъп осигурява висока ефективност, чрез ограничаване достъпа на лица и превозни средства до контролирания обект. Осъществява контрол и управление на персонала и посетителите при входно-изходни точки и зони. Възможни са различни режими на работа, като: биометрия ,RFID карти, PIN контрол и комбинациите от тях. Могат да се дефинират различни времеви графици за всяка врата – дневен, нощен, групов, индивидуален, делничен, празничен, разпечатване на различни справки – за достъп до всяка врата, по групи, за посетители, за алармени събития и т.н.Системата за контрол на достъп съхранява цялата информация за посетителите и позволява достъпа им само до определени зони.

С ограничаване достъпа на посетители се възпрепятства влизането на нежелани лица, могат да се правят справки за статуса на госта, информация и статистически данни за него.Госта получава посетителска карта, за да може да влезе в сградата или офиса и да посети точно определени места.

 

Системата за контрол на достъп има допълнителна функционалност за контрол на работно време и присъствие

 

Контрол на работно време и присъствие

Палас-Джи предлага на свойте клиенти една атрактивна и надеждна система за контрол на работното време посредством трите най-използвани в световен мащаб технологии - биометрия (пръстов отпечатък), RFID безконтактни карти и PIN контрол. Всяка фирма разчита на присъствието на своите служители на пълно  работно време. Ние предлагаме системи който решават този проблем чрез постоянен запис на събитията от устройствата за достъп и позволяват автоматично съставяне на отчети за:Начало и краи на работното време по служители, отдели, офиси или други фирмени разделения за ден, седмица, месец, година и т.н.Тази система дава възможност за контрол на работното време, отсъствията и редовността на персонала. На всички служители, дори и временно нает персонал, се издават RFID карти за точно и прецизно отчитане на работното време и присъствието. Програмата автоматично регистрира служителите при влизане и излизане на/от работното място. RF четеца се поставя на главен вход или друга входна точка, като данните от него се предават до управляващия компютър, в реално време. Могат да се създадат групи и времеви графици и да се правят различни справки: дневни, месечни, годишни; за моментното състояние на присъствията - справка за наличен персонал; справка за изработени часове; отсъствия, закъснения, извънредни часове, неспазване на работното време и др.

Тези системи могат и да осъществяват контрол на живата охрана: служителите от нощната охрана трябва да обхождат през определен интервал от време възлови точки от охраняваната територия и да  отчитат това чрез комуникиране на биометрия (пръстов отпечатък), RFID безконтактни карти и PIN контрол с крайните модули.Достъпна е 24 часа в денонощието за отдалечено наблюдение и контрол през Интернет.

 

                Biometric                      

Системата за контрол на достъп и контрол на работното време използва биометрична технология за идентифициране на потребители посретством техните естествени белези - пръстови отпечатъци.Сигорен алгоритъм , който не позволява фалшификация и прави системите за контрол на достъп и контрол на работното време надежни и широко приложими.

Предимства на биометричните (с разпознаване на пръстов отпечатък ) системи:

- Не се използват ключове или карти, които могат да бъдат изгубени или фалшифицирани, не се използва код или комбинация, която може да бъде забравена или открадната.

- Елиминира използването на карти и всички разходи свързани с тях.

- Отпада нуждата от персонал, който да контролира достъпа и работното време.

- Лесно контролиране и управление на извънредния труд (работа в извън работно време).

- Достъп до текущата информация за присъствие в реално време..

- Aвтоматично заключване до 6 секунди и след затваряне на врата. Винаги сте сигурни, че не сте забравили вратата на помещението (дом, офис, вила, работно помещение и др.) отключена.

 

Виж  Biometric