en en


 

ЗВАНЧЕВИ ИНСТЛАЦИИ

Палас-Джи ви предлага  изграждане на звънчеви инсталации на жилищни, административни, производствени, търговски, хотелски сгради и др. Ние предлагаме огромен избор на звънци и звънчеви бутони които могат да задоволят и най- специфичните изисквания на клиентите ни.