en en


 

ВЪТРЕШНА ТЕЛЕВИЗИОННА ИНСТАЛАЦИЯ


Палас-Джи предлага на своите клиенти изграждане на вътрешна телевизионна инсталация на   жилищни, административни, производствени, търговски  и хотелски сгради и др.
Също така ние предлагаме мултимедийната реклама в магазините,която може да се използва като допълнение към стандартна телевизионна реклама, която тече в същия момент в телевизионния ефир. Това е централизирана система от плазмени монитори, които са поставени на различни ключови места в магазините за бързо-оборотни стоки и излъчват рекламни клипове на определени периоди от време. Има и други случаи на мултимедийна реклама, при които обаче инициативата е на самите доставчици, а не на веригите. Те сами осигуряват техническото оборудване и в индивидуални магазини прожектират свои рекламни клипове.