en en


 

The Sooner You Know, the Safer You Are

High-sensitivity Aspirating Smoke Detection

 

ASD (аспирационна детекция за пушек)

ASD системите периодично тестват въздух от помещенията, които охраняват, чрез мрежа от тръби отвеждащи въздуха до контролираща система/ централа /, която го анализира за наличие на дим. Също тъка тези системи могат да бъдат снабдени с модули за откриване до девет различни видове газове.

Чувствителността на ASD детекторите е стотици пъти по-голяма от тази на конвенционалните точкови детектори. Благодарение на високата чувствителност аспирационните системи могат да се използват за откриване на най-ранните следи от пушек или аерозоли отделени от прегряване на материали.Тези системи засичат пушек при концентрация от едва 0,0015%, което е далеч по ниска от концентрацията необходима за задействането на точковия детектор - от 10% до 1%.

Активният начин по, който ASD системите вземат проби от заобикалящата ги среда (засмукване на въздуха през тръбите към централата) елиминира много от пречките за сигурната и надеждна работа на точковите детектори, а именно: замърсени помещения(прах), влага, препятствия (трегери, колони и др.) и въздушни течения (породени от климатичната инсталация). Друго предимство на тези системи е, че те са подходящи за много високи помещения където значително се усложнява поддръжка на точковите и линейните датчици. Изброените по-горе предимства са причините тези системи да се използват в много затвори, влакове, кораби, летища, музеи, дворци и др. 

 

 

 

 ВИЖ : VESDA Advantage 

VESDA Advantage 2