en en


 

 

КОНВЕНЦИОНАЛНИ И АДРЕСИРУЕМИ  ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ

 

Конвенционалните сигнализират за пожар, но не и с точност къде възниква той.Адресируемите системи могат да покажат точно кой датчик изпраща сигнала, като по този начин съкращават времето за реакция и гасене на пожара значително. Те са приложими най-вече при големи обекти със стотици датчици, където е жизнено важно навременното локализиране на пожара.

 

 

 

Конвенционални пожароизвестителни системи

Те се състоят от конвенционални централи и детектори.При преминаване на някой от детекторите в алармен режим, се променя режима на работа на цялата група. Това е поради факта, че по този начин устройствата за управление и индикация не са в състояние да разпознаят кой от всички датчици, монтирани в линията, е сработил. Подобни системи в практиката се наричат конвенционални системи. Тук липсва индивидуално адресиране (разпознаване) на монтираните в една линия пожароизвестители.

 

 

 

Адресируеми пожароизвестителни системи

Те се състоят от адресируеми централи   и детектори. Терминът       адресируема           пожароизвестителна система  се е наложил, тъй като отразява едно от основните предимства на този тип системи  указва точното място на събитието по адреса на сработилия детектор.По този начин се подобрява основната дейност на пожароизвестителни системи,а именно най-бързото и навременно локализиране на пожара.Друго основно преимущество на адресируемите системи е възможността за дефиниране на пред-алармено състояние. Тъй като детекторите непрекъснато дават информация за нивото на следената от тях величина, при достигане на ниво непосредствено преди алармения праг, се подава локална аларма (при,охраната или в диспечерския пункт). Това позволява да се провери мястото за евентуална тревога, без да се вдига обща аларма.