en en


 

ОГНЕУПОРНИ СЕЙФОВЕ

 

 
   
SS L  
   
 
   
SST L  

 

 
SD PL  
   
 
701 L  
 
   
   
   
 
   
 

701 PL

 
 
   
 
702 PL  
 
   
 
702 L  
   

• произведени в заводите на японската фирма “ EIKO KOGYO CO Ltd .
• г арантират съхранението на документи и ценностти от пожар
ГОСТ Р 50862-96 клас 60 Б ( Русия )
• два варианта на заключване : с механичен код+ключ,
РL - с електромеханичен код+ключ

 Гаранция 2 години