en en


Какви документи са необходими при закупуване на сейф?

Сейфът задължително трябва да бъде сертифициран, това е гарант за неговото качество, произход и заявени показатели. При закупуване на сейф Вие задължително трябва да получите копие от сертификата с указания клас на защита или клас на огнеупорност. Отсъствието на сертификат на практика означава некачествена и непроверена продукция, която не осигурява нужното качество  на изделието.
Как да изберем необходимия ни сейф?
Трябва да си зададем следните въпроси:

  1. Какво и колко ще съхраняваме?
  2. Кой рисков фактор в най-голяма степен застрашава съдържанието на сейфа?
  3. Огнеупорен, взломоустойчив  или комбиниран да бъде сейфа?
  4. Указани ли са вида на заключващитие механизми?
  5. Какъв обем и килограми е сейфа?
  6. Какъв тип заключване да притежава сейфа?
  7. Къде ще бъде поставен сейфа?
  8. Гарантрано ли е гаранционно и след гаранционно обслужване?

Когато закупувате сейф задължително обърнете внимание на това, какво ще съхранявате в него и в какви обеми – пари, ценности, документи, степентта на достъп на помещението в което ще стои сейфа, има ли жива охрана на обекта или отсъства. Необходимо е правилно да оцените риска и вероятната опасност от пожар или взлом. За да изберете вида на заключващото устройстов /механично или електронно/ трябва да съобразите практическата употреба на сейфа.
За да оцените обективните качества на сейфа е важно да се убедите, че заявените качествени параметри дествително се потвърдени от сертифицираните табели, разположени на вътрешната страна на сейфа, там са указани  -  страна-производител, име на сертифициращия орган, стандарта по който е сертифициран конкретния сейф, може да бъде указана и допълнителна информация.
На всички модели сейфове е задължително да бъдат предоставени сертификати за  изпитания по стандартите на страната – производител.