en en


SOS  БОЛНИЧНИ СИСТЕМИ

 

Сигнално повиквателната система се използва в болничните заведения за повикване на медицинския персонал от леглото на всеки болен.С помощта на тази система всяка болница може да подобри качеството на обслужване на болните и да улесни медицинския персонал при работа.


При натискане на бутон до  леглото от болния, системата се задейства, светлинната  индикация на неговия бутон започва да свети, с което показва, че повикването е получено в дежурна стая.Лампа в коридора над стаята започва да свети, което показва, че има повикване от тази стая.На контролния панел при дежурен лекар, сестра или санитар, светва индикация за съответното легло и стая, едновременно с това се чува и звуков сигнал.Звуковият и светлинният сигнал се деактивират от съответната стая в която е активирано повикването.

  

 

При желание от възложителя,се поставя и  безконтактен четец  във всяка стая,който при спешен случай се активира от персонала на болницата.Светлиния и звуков сигнал   задействан  от  четеца се различава  значително от сигнала ”повикване” които се задейства от пациентите.Това поражда по-бърза и  навременна реакциа от персонала , понякога  това спасява ЧОВЕШКИ ЖИВОТ.